Sekce kurzu

Funkce - základní I

Lineární funkce 1

V této lekci budeme probírat teorii k lineární funkci. Naučíme se její předpis a jak vypadá graf lineární funkce. Také si ukážeme, který parametr ovlivňuje, zda je funkce rostoucí či klesající a na čem záleží posun po ose y. Nakreslíme si i dva zvláštní případy, kdy přímka bude v grafu vykreslena vodorovně a svisle.