Sekce kurzu

Funkce více proměnných

Parciální derivace vyšších řádů: matice