Hey there, great course, right? Do you like this course?

All of the most interesting lessons further. In order to continue you just need to purchase it

Získat za

Sekce kurzu

Extrémy

Princip lokálních extrémů 2D

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Funkce více proměnných Parciální derivace vyšších řádů: příklad
Úspěšně hotovo
Extrémy Lokální extrémy: příklad 1