Hey there, great course, right? Do you like this course?

All of the most interesting lessons further. In order to continue you just need to purchase it

Získat za

Sekce kurzu

Extrémy

Příklad: obdélník

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Extrémy Princip globálních extrémů
Úspěšně hotovo
Extrémy Příklad: trojúhelník