Maturita z MATEMATIKY – Analytická geometrie

Bod a vektor

1
Souřadnice bodu
8 min
2
Vzdálenost dvou bodů
10 min
3
Střed úsečky
5 min
4
Úvod do vektorů
9 min
5
Umístění vektoru
8 min
6
Velikost vektoru
6 min

Operace s vektory

1
Sčítání vektorů
7 min
2
Odčítání vektorů
9 min
3
Násobení vektoru konstantou
8 min
4
Skalární součin vektorů
10 min
5
Odchylka vektorů
9 min
6
Kolmost vektorů
9 min
7
Kolinearita vektorů
12 min

Přímka v rovině

1
Parametrická rovnice přímky
9 min
2
Obecná rovnice přímky
10 min
3
Směrnicový tvar přímky
8 min
4
Přímka v rovině - příklad 1
8 min
5
Přímka v rovině - příklad 2
5 min
6
Přímka v rovině - příklad 3
7 min
7
Vzájemná poloha bodu a přímky
5 min
8
Vzdálenost bodu od přímky
8 min
9
Vzájemná poloha dvou přímek - průsečík
10 min
10
Vzájemná poloha dvou přímek - vektory
11 min
11
Odchylka dvou přímek
11 min
12
Vzdálenost dvou přímek
11 min

Být první kdo kurz ohodnotí!

Prosím, přihlaš se a napiš recenzi ;)
Přihlášeno: 0 studentů
Lekce: 25