Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Odesláním formuláře uděluji souhlas Ing. Petře Podešvové (správce), Dukelských hrdinů 212, Hlubočky 78361, IČ: 06998844, aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Telefonní číslo apod.
  1. Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
   • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
   • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
   • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.
  2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účely:
   Poskytování služeb a plnění smlouvy  (Kontaktní informace jako e-mail potřebujeme k zaslání zakoupených online produktů z našich stránek), marketingové účelykomunikace a informování o dalších aktivitách souvisejících s předmětem činnosti. Údaje budou správcem zpracovány po dobu 3 let.

   Reference a fotografie z akcí
   Pouze na základě vašeho souhlasu můžu využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte. Souhlas automaticky udělíte v případě vlastního přidání reference na webových stránkách www.doucovanispetou.cz.

  3. Předání osobních údajů třetím osobám
   Pro zajištění některých služeb a operací mohou být využívány služby třetích stran. Využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří data rovněž chrání. Jsou to následující poskytovatelé:

   • Platby online kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Národní banky Maďarska a číslo licence je H-EN-I-1064/2013.
   • Facebook – FB pixel, aplikace
   • Google – Google Analytics
  4. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu.
  5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje zpracovává pouze správce a výše uvedeným třetím stranám.
  6. Dle GDPR máte právo:
  • Vzít souhlas kdykoliv zpět
  • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování