Maturita z MATEMATIKY – Funkce

Základní poznatky o funkcích

1
Předpis a graf funkce
10 min
2
Definiční obor a obor hodnot
9 min
3
Průsečíky grafu s osami - teorie
6 min
4
Průsečíky grafu s osami - příklady
7 min
5
Průsečíky funkcí - teorie
6 min
6
Průsečíky funkcí - příklady
9 min
7
Intervaly monotonie a extrémy
13 min

Lineární funkce, lineární lomená funkce

1
Lineární funkce - teorie
11 min
2
Vodorovná a svislá přímka
6 min
3
Graf lineární funkce - náčrty
6 min
4
Graf lineární funkce - přesné sestrojení
6 min
5
Předpis funkce z grafu - lineární
6 min
6
Využití - přímá úměra
7 min
7
Lomená funkce - teorie
5 min
8
Graf lomené funkce - náčrty
9 min
9
Lomená funkce - lineárně lomená
11 min
10
Předpis funkce z grafu - lomená
6 min
11
Využití - nepřímá úměra
9 min

Kvadratické funkce

1
Kvadratická funkce - teorie 1
8 min
2
Kvadratická funkce - teorie 2
4 min
3
Rozklad na čtverec - příklady
8 min
4
Rozklad na čtverec - složitější příklady
7 min
5
Graf kvadratické funkce - přesné sestrojení
10 min
6
Graf kvadratické funkce - náčrty
7 min
7
Příklad na vrchol paraboly
3 min
8
Předpis funkce z grafu - kvadratická
11 min

Exponenciální a logaritmické funkce

1
Exponenciální funkce - teorie
8 min
2
Graf exponenciální funkce - náčrty
11 min
3
Graf exponenciální funkce - složitější náčrty
11 min
4
Logaritmické funkce - teorie
8 min
5
Graf logaritmické funkce - náčrty
5 min
6
Graf logaritmické funkce - složitější náčrty
8 min
7
Věty o logaritmech
10 min
8
Logaritmické rovnice - teorie
10 min
9
Logaritmické rovnice - příklad 1
5 min
10
Logaritmické rovnice - příklad 2
7 min
11
Exponenciální rovnice - teorie
9 min
12
Exponenciální rovnice - příklad 1
6 min
13
Exponenciální rovnice - příklad 2
7 min

Goniometrické funkce

1
Stupňová a oblouková míra - převody
9 min
2
Funkce sinus a kosinus
5 min
3
Funkce tangens a kotangens
5 min
4
Vlastnosti funkcí - sinx a cosx
7 min
5
Vlastnosti funkcí - tgx a cotgx
7 min
6
Goniometrické rovnice - sinx
13 min
7
Goniometrické rovnice - cosx
9 min
8
Goniometrické rovnice - tgx
8 min
9
Goniometrické rovnice - cotgx
9 min

Být první kdo kurz ohodnotí!

Prosím, přihlaš se a napiš recenzi ;)
Přihlášeno: 1 student
Lekce: 48