Maturita z MATEMATIKY – Planimetrie

Planimetrické pojmy

1
Základní pojmy - bod, přímka, úsečka
9 min
2
Základní pojmy - úhly
12 min
3
Základní pojmy - vlastnosti útvarů
9 min

Trojúhelníky

1
Objekty v trojúhelníku
11 min
2
Úhly, obvod a obsah trojúhelníka
11 min
3
Pythagorova věta
6 min
4
Goniometrické funkce v trojúhelníku
8 min
5
Pravoúhlý trojúhelník - příklad 1
8 min
6
Pravoúhlý trojúhelník - příklad 2
8 min
7
Pravoúhlý trojúhelník - příklad 3
8 min
8
Sinová a cosinová věta
5 min
9
Obecný trojúhelník - příklad 1
5 min
10
Obecný trojúhelník - příklad 2
4 min
11
Obecný trojúhelník - příklad 3
12 min

Mnohoúhelníky

1
Objekty v mnohoúhelníku
8 min
2
Rozdělení obrazců
5 min
3
Čtverec a obdélník
9 min
4
Kosočtverec a kosodélník
8 min
5
Lichoběžník
6 min
6
Mnohoúhelník - příklad 1
7 min
7
Mnohoúhelník - příklad 2
9 min
8
Mnohoúhelník - příklad 3
10 min

Kružnice a kruh

1
Základní pojmy - kružnice a kruh
5 min
2
Vzorce - kružnice a kruh
9 min
3
Kružnice a kruh - příklad 1
7 min
4
Kružnice a kruh - příklad 2
8 min

Geometrická zobrazení

1
Osová a středová souměrnost
5 min
2
Posunutí a otočení
7 min

Být první kdo kurz ohodnotí!

Prosím, přihlaš se a napiš recenzi ;)
Přihlášeno: 1 student
Lekce: 28