Test

test

priklady zkouska

1
Kvíz: zkouška MA2
6 otázek

Číselné obory

1
Přirozená čísla
4 otázky
2
Racionální čísla
5 otázek
3
Reálná čísla
5 otázek
4
Číselné množiny
3 otázky

Algebraické výrazy

1
Algebraický výraz
3 otázky
2
Mnohočleny
3 otázky
3
Lomené výrazy
3 otázky
4
Výrazy s mocninami a odmocninami
3 otázky

Rovnice a nerovnice

1
Lineární rovnice a jejich soustavy
5 otázek
2
Rovnice s neznámou ve jmenovateli
7 otázek
3
Lineární nerovnice a jejich soustavy
4 otázky
4
Kvadratické rovnice
5 otázek

Funkce

1
Základní poznatky o funkcích
4 otázky
2
lineární funkce, lineární lomená funkce
4 otázky
3
Kvadratické funkce
4 otázky
4
Exponenciální a logaritmické funkce
5 otázek
5
Goniometrické funkce
3 otázky

Posloupnosti a fin. matematika

1
Aritmetická posloupnost
3 otázky
2
Geometrická posloupnost
3 otázky
3
Finanční matematika
3 otázky

Planimetrie

1
Planimetrické pojmy
4 otázky
2
Trojúhelníky
5 otázek
3
Mnohoúhelníky
4 otázky
4
Kružnice a kruh
3 otázky

Stereometrie

1
Tělesa
6 otázek

Analytická geometrie

1
Bod a vektor
3 otázky
2
Operace s vektory
4 otázky
3
Přímka v rovině
6 otázek

Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

1
Kombinatorika
4 otázky
2
Pravděpodobnost
4 otázky
3
Statistika
4 otázky

Být první kdo kurz ohodnotí!

Prosím, přihlaš se a napiš recenzi ;)
Přihlášeno: 2 studentů
Lekce: 0

Délka kurzu: 8 hodin ⏰

Přihlášeno: 50 žáků 👩‍🎓

Počet lekcí: 50 lekcí 📕

Délka videa: 7 hodin 🎥

Náročnost: Začátečník